Ćwiczenia na obiekcie Real S.A Chłodnia Klikawa

W dniu 19 czerwca 2024 roku przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie Real SA Chłodnia Klikawa

W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki z Jednostki- Ratowniczo- Gaśniczej w Puławach oraz jednostki OSP z terenu gminy Puławy.
Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z możliwością prowadzenia działań w zakładzie przetwórstwa owocowo – warzywnego podczas awarii instalacji chłodniczo – amoniakalnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał awarię zaworu na instalacji z amoniakiem. Uwolniony amoniak w postaci chmury przemieszcza się zgodnie z kierunkiem wiatru stwarzając zagrożenie na terenie zakładu oraz poza nim. W wyniku zdarzenia ranny został jeden z pracowników wykonujący pracę w pobliżu instalacji.

Realizacja ćwiczenia praktycznego polegała w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu rozpoznania, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej oraz przygotowaniu ratowników do pracy w ubraniach gazoszczelnych. Następnie ratownicy weszli do strefy i ewakuowali poszkodowanego mężczyznę, któremu po przeprowadzeniu dekontaminacji wstępnej udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności strażacy zajęli się zakręceniem zaworu na instalacji. Równocześnie ograniczono rozprzestrzenianie się toksycznego gazu przy wykorzystaniu kurtyn wodnych i działek gaśniczych.

Zdjęcia i opracowanie: st. kpt. Konrad Wójcik