Obchody „Dnia Strażaka”

 24 maja 2024 roku w tymczasowej siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka 🚒🥇.

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony przez dowódcę uroczystości st. bryg. Michałowi Badachowi – Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Następnie wprowadzono sztandar Komendy Powiatowej PSP w Puławach. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny przywitał przybyłych gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • st. bryg. Michał Badach – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • dh. Zbigniew Zadura- Członek Zarządu Głównego ZOSP RP,
 • Teresa Gutowska – Starosta Puławski wraz z członkami Zarządu Powiatowego,
 • Ewa Wójcik – Przewodnicząca Rady Miasta Puławy,
 • st. bryg. Krzysztof Morawski – Komendant Powiatowy PSP w Rykach,
 • mł. bryg. w st. spocz. Bernard Jeżyna – były Komendant Rejonowy PSP,
 • ks. Jerzy Stanisław Węzka – Kapelan Powiatowy Strażaków,
 • płk. Michał Ryciak – Szef Ośrodka Dignostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych,
 • ppłk. Grzegorz Celiński – Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji,
 • mł. insp. Rafał Skoczylas – Komendant Powiatowy Policji w Puławach,
 • Grzegorz Surowiecki – Komendant Straży Miejskiej,
 • Nadleśniczy Jerzy Bosiak – Nadleśnictwo Puławy,
 • Anna Berlińska – Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Puławach,
 • Marek Paździor – Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Puławach,
 • Stanisław Wróbel – Prezes Koła ZEiR RP w Puławach,
 • Marcin Koper – Sekretarz Zarządu wraz z członkami ZOP ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej,
 • samorządowcy z terenu powiatu puławskiego.

W trakcie swojego wystąpienia st. bryg. Michał Badach – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP podziękował wszystkim strażakom za dotychczasową służbę oraz pogratulował strażakom otrzymanych awansów.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

• mł. kpt. Dariusz Sykut

Z dniem 4 maja 2024 roku na wyższe stopnie awansowani zostali:

• st. kpt. Łukasz Wiejak na stopień mł. bryg.

• asp. Filip Paciorek na stopień mł. kpt.

• asp. Michał Murat na stopień mł.kpt.

• asp. Daniel Kozak na stopień st.asp.

• asp. Grzegorz Kuta na stopień st.asp.

• mł. asp. Wojciech Gędek na stopień asp.

• ogn. Sylwester Adamczyk na stopień mł.asp.

• mł. ogn. Daniel Czopek na stopień ogn.

• mł. ogn. Marcin Pawłot na stopień ogn.

• st. sekc. Jakub Gierczak na stopień mł. ogn.

• st. sekc. Tomasz Rewerski na stopień mł. ogn.

• sekc. Mateusz Makuch na stopień st. sekc.

• sekc. Mariusz Wyroślak na stopień st. sekc.

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

• mł. asp. Andrzej Kardas

• mł. asp. Michał Pawłowski

• ogn. Marcin Skruszeniec

Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:

• ogn. Radosław Kuś

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

• st. sekc. Bartosz Grabczak

• mł. ogn. Tomasz Rewerski

• st. sekc. Marzena Szwargolińska

Odznakę za zasługi dla ZEiR Pożarnictwa RP otrzymali:

• mł. bryg w stanie spoczynku. Bernard Jeżyna

• Pan Jacek Michalewski

• Pan Stefan Ścibior

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał:

• dh. Stanisław Mazurek

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy najlepsze życzenia.

Opracował: st. kpt. Konrad Wójcik
Zdjęcia: Katarzyna Wójcik