Uroczysty apel z okazji ślubowania

26 stycznia 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Puławach odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyli strażacy przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Puławach starszy brygadier Grzegorz Podhajny.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby i wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

 

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ślubuję
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

Opracowanie: st. sekc. Marzena Szwargolińska
Zdjęcia: st. kpt. Konrad Wójcik