„Lubelskie wspiera OSP” – spotkanie informacyjne w Puławach 10.01.2024 r. godz.10.00

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił pierwszą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa
pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w ramach którego jednostki OSP mogą otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, w tym pojazdów. Zasady przyznawania dotacji, w tym wzór oferty / formularza do wypełnienia zostały zamieszczone na stronie https://umwl.bip.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia -> aktualności.
Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2024 r., a termin realizacji zadania to 30 września 2024 r. Szczegółowe informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie – w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, który mieści się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.402 i 4.403 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44 16 723 i (0-81) 44 16 764.

Spotkanie informacyjne w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.