Nowe pojazdy i sprzęt dla puławskich strażaków

W październiku w ramach projektu DROGI-V, czyli „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” do naszej komendy trafił średni wóz ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16. Zabudowany został na podwoziu Renault D16 4×4. Posiada zbiorniki wody o pojemności 2000 litrów i środka pianotwórczego 200 litrów, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, instalację zraszaczową, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy. Na wyposażeniu znajduje się armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, aparaty OUO, pilarki, wentylator oddymiający, sprzęt burzący, agregat prądotwórczy, kamera termowizyjna, zestaw ratownictwa medycznego, zestaw oświetleniowy itp.

Drugim pojazdem, który zasilił naszą flotę pojazdów jest Citroen Spacetourer. Jest to pojazd typu mikrobus do przewozu 8 osób. Razem z pojazdem nasza jednostka zakupiła akumulatorowy wentylator oddymiający oraz akumulatorowy nożyco-rozpieracz. Zakup realizowany był poprzez fundusz wsparcia KW PSP w Lublinie współfinansowany ze środków jednostek samorządu terytorialnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

  • IMG_20231212_093920
  • IMG_20231212_093912
  • IMG_20231212_093901
  • IMG_20231212_094020
  • IMG_20231212_094026
  • IMG_20231212_094120
  • 1
  • 2