15 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości brygadiera Grzegorza Buzałę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Puławach starszemu brygadierowi Grzegorzowi Podhajnemu. Minutą ciszy oddano hołd zmarłemu generałowi brygadierowi w stanie spoczynku Zbigniewowi Meresowi, byłemu Komendantowi Głównemu PSP w latach 1997–2002.
Następnie Komendant Powiatowy PSP w Puławach  starszy brygadier Grzegorz Podhajny  wraz z zastępcą starszym brygadierem Andrzejem Kapicą wręczyli awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali

  • sekc. Bartosz Grabczak do stopnia starszego sekcyjnego
  • st. str. Patrycja Chomiuk do stopnia sekcyjnego
  • str. Karol Grochowski do stopnia starszego strażaka
  • str. Paweł Sumorek do stopnia starszego strażakaGratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: st. sekc. Marzena Szwargolińska
Zdjęcia: st. kpt. Konrad Wójcik