Przejście na zaopatrzenie emerytalne dowódcy zmiany

29 września 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem załogi systemu zmianowego oraz codziennego, w tym pracowników cywilnych, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny podziękował za trzydziestoletnią służbę i wzorową realizację obowiązków służbowych  mł. bryg. Arturowi Poradziszowi przechodzącemu na zaopatrzenie emerytalne.

Pan mł. bryg. Artur Poradzisz zawodowo z ochroną przeciwpożarową był związany od 1992 roku. Swoją służbę rozpoczął w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. W trakcie kariery zawodowej zajmował kolejne stanowiska związane bezpośrednio z dowodzeniem działaniami ratowniczymi tj.: dowódcy zastępu, zastępcy dowódcy zmiany kończąc na stanowisku dowódcy zmiany.

 

 

Opracowanie: st. sekc. Marzena Szwargolińska
Zdjęcia: st. kpt. Konrad Wójcik

 

 

  • Zdjęcie 1 strona
  • zdjęecie 2 strona
  • zdjęcie 3 strona