Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

W piątek 27 maja 2022 r. Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Hejduk złożył wizytę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Podczas spotkania z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Puławach st. bryg. Grzegorzem Podhajnym oraz załogą, nadbryg. Krzysztof Hejduk omówił bieżące sprawy realizowane w obecnym czasie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zapoznał się z warunkami pełnienia służby w Komendzie Powiatowej oraz Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP.

 

Skip to content