Ćwiczenia jednostek OSP włączonych do KSRG

W dniach 9, 10 oraz 12 listopada na obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przeprowadzane są ćwiczenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych  włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego.  Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności z zakresu gaszenia pożarów w tym wewnętrznych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wysokościowego oraz ratownictwa technicznego w ramach samodzielnych działań zastępów.

Skip to content