Wręczenie nagród laureatce konkursu “Stop pożarom lasów”

Dnia 8 listopada 2021 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach Komendant Powiatowy starszy brygadier Grzegorz Podhajny wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego starszym brygadierem Andrzejem Kapicą wręczyli nagrody laureatce konkursu „Stop pożarom lasów” kampanii edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego.
Zwycięzcą konkursu pierwszego etapu powiatowego w ramach pierwszej kategorii konkursowej – przygotowanie plakatu promującego akcję została Nikola Tarkowska uczennica drugiej klasy Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach otrzymując nagrodę w postaci plecaka taktycznego, czujki dymu oraz gadżetów strażackich.
Organizatorem konkursu była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Serdecznie gratulujemy laureatce oraz dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie.

Skip to content