Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę ubrań specjalnych dla KP PSP Puławy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa 35 kompletów ubrań specjalnych strażaka Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Puławach” nr sprawy: PL.2370.13.2020

Szczegółowe informacje  znajdują się na w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach w zakładce Zamówienia publiczne.

Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2020 r. do godziny 10:00.

Skip to content