Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budynku nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach zaprasza do złożenia oferty w toczącym się postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej wraz ze wsparciem merytorycznym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP w Puławach z rozbiórką obecnych obiektów Komendy”.

Szczegółowe informacje  znajdują się na w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach w zakładce Zamówienia publiczne.

Ofertę należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.

 

https://kppsppulawy.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26305

 

Skip to content