Ćwiczenia powiatowe 2019

:: Ćwiczenia powiatowe 2019

Praktyczny sprawdzian gotowości operacyjnej jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego powiatu puławskiego.

W jesiennej scenerii, 29 i 30 października br. Komenda Powiatowa PSP w Puławach zorganizowała praktyczne sprawdzenie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do sieci powiatowej krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Był to również praktyczny sprawdzian Powiatowego Planu Ratowniczego oraz organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

Ćwiczenia poprzedzone zostały inspekcją zastępów ochotniczych straży pożarnych przybyłych na ćwiczenia oraz szkoleniem teoretycznym przeprowadzonym w miejscu ćwiczeń tj. na terenie obiektów puławskiej komendy. Dodatkowo była to też okazja do powtórzenia sobie zagadnień związanych z zasadami prowadzenia działań i przypomnienia zasad bezpieczeństwa i higieny służby wraz z analizą wypadków ratowników z lat ubiegłych.

Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzono w formie ćwiczeń stanowiskowych, ponieważ taka forma cieszy się dużym zainteresowaniem wśród ćwiczących strażaków oraz jest doskonałą formą weryfikacji umiejętności. Ponadto umożliwia ćwiczącym udział w każdym przygotowanym epizodzie, co powoduje możliwość zdobycia cennego doświadczenia w szerokim zakresie działań ratowniczych.

Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 80 strażaków z 17 jednostek OSP tj.: z Bałtowa, Baranowa, Bochotnicy, Czołny, Gołębia, Góry Puławskiej, Janowca, Kazimierza Dolnego, Kłody, Końskowoli, Kurowa, Markuszowa, Nałęczowa, Pożoga, Wąwolnicy, Wierzchoniowa i Witowic.

Podsumowując dwudniowe ćwiczenia, Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny podziękował uczestniczącym jednostkom OSP za zaangażowanie w realizację założeń poszczególnych epizodów ćwiczenia.

Wypracowane na ćwiczeniach wnioski strażacy wykorzystają do dalszego doskonalenia swoich umiejętności zarówno podczas gaszenia pożarów jak i likwidacji innych miejscowych zagrożeń z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego ekologicznego i medycznego.

Skip to content