Strażacy z OSP Skoki-Borowa organizują akcję edukacyjną

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Pod takim hasłem 21 października br. w OSP Skoki-Borowa zostało zorganizowane spotkanie poświęcone tematyce szkodliwego działania tlenku węgla. Spotkanie z udziałem mieszkańców wsi Skoki-Borowa odbyło się z inicjatywy strażaków z OSP Skoki-Borowa. W spotkaniu udział wzięli również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z JRG Puławy.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych oraz  podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń pożarowych w obrębie gospodarstwa domowego. Istotnym celem jest również uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnej.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Inicjatywa Strażaków z OSP Skoki-Borowa zorganizowania takiego spotkania to doskonały pomysł na podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie zagrożeń generowanych przez tlenek węgla. Komenda Powiatowa PSP w Puławach rekomenduje i wspiera tego typu formy edukacji społeczeństwa, dlatego jesteśmy gotowi do współpracy każdorazowo w przypadku zgłoszenia inicjatywy spotkania z lokalnym społeczeństwem w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” dostępne są na stronie: www.straz.gov.pl

Skip to content