Zakup samochodu dla KP PSP w Puławach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansował w wysokości 60.000,00zł. zakup samochodu dla KP PSP w Puławach. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 122.004,88 zł.