Wydziały i stanowiska

 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Buzała - p. o. Dowódcy Jednostki
mł. bryg. inż. Piotr Łucjanek - Zastępca Dowódcy Jednostki
 • telefon – (81) 880 14 88

Wydział operacyjno-szkoleniowy

mł. bryg. inż. Tomasz Gębala – Naczelnik wydziału
 • telefon – (81) 880 14 82 
 • telefon – (81) 880-14-83 
W ramach wydziału operacyjno-szkoleniowego funkcjonuje
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
 • telefon – (81) 886 34 47 
 • fax – (81) 880 14 81 
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza 
mł. bryg. mgr inż. Monika Ryciak – Kierownik sekcji
kpt. mgr inż. Łukasz Wiejak - Specjalista
 • telefon – (81) 886 11 90 
 • telefon – (81) 886 11 91
Sekcja organizacyjno - kadrowa
str. Marzena Szwargolińska – Stażysta
 • telefon – (81) 880 14 89
 mgr. Dorota Czarnobil – Starszy specjalista
 • telefon – (81) 888 65 95
Sekcja Logistyki
mł. asp. mgr inż. Emil Głogowski – Starszy inspektor
ogn. Artur Szaruga - Starszy technik
 • telefon – (81) 886 11 96 
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów 
mgr Beata Kotowska – Główny księgowy
mgr Agata Pomianowska – Starszy kasjer
 • telefon – (81) 880 14 85