Szkolenia OSP

 
Zasady udziału członków OSP w działaniach ratowniczych !

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przypomina, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

     Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.
 
Druki szkoleniowe:
 • Skierowanie na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie dowódców OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie Naczelników OSP (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (pobierz)
 • Karta skierowania na szkolenie z zakresu współpracy LPR (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie w Nałęczowie w zakresie kpp - recertyfikacja (pobierz)
 • Skierowanie na szkolenie w Nałęczowie w zakresie kpp - podstawowe (pobierz)

Programy szkolenia strażaków OSP:

 • Zasady organizacji szkoleń członków OSP bioracych bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 2015 (pobierz)
 • Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP 2015 (pobierz)
 • Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 2015 (pobierz)
 • Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP 2015 (pobierz)
 • Program szkolenia naczelników OSP 2015 (pobierz)
 • Program szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP 2015 (pobierz)
 • System szkolenia członków OSP z 2006 roku (pobierz)
 • Organizacja kwalifikowanej pierwszej pomocy (pobierz
Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierujących działanie ratowniczym dla członków OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku; 
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.

 


Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; 
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • prawo jazdy co najmniej kat. B;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; 
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
  z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

 • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”; 
 • wiek - ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
 • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.