OSP

 
W poszczególnych działach znajdują się informacje przydatne dla jednostek OSP:
 
 1. Organizacja OSP - akty prawne związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

 2. Szkolenia OSP - organizacja kursów i szkoleń OSP.

 3. Pierwsza Pomoc -  organizacja  kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 4. Sport OSP - organizacja zawodów sportowo - pożarniczych OSP.

 5. KSRG - organizacja i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Bieżące informacje:

 • Wyjazdy jednostek OSP do zdarzeń w 2018 roku (pobierz)
 • Informacja nt. realizowanej współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku i planów na 2019 rok (pobierz)
 • Statystyka zdarzeń za 2017 rok (pobierz)
 • Metodyka postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym (pobierz)
 • Karty ratownicze pojazdów (pobierz)
 • Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP (pobierz)
Nadanie numerów operacyjnych dla pojazdów:
Druki Kierującego Działaniem Ratowniczym
 1. Potwierdzenie przekazania miejsca objętego działaniem ratowniczym (pobierz)
 2. Potwierdzenie udziału w zdarzeniu (pobierz)
 3. Meldunek o lekkim wypadku (pobierz)
 4. Meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych (pobierz)
 5. Meldunek o wypadku samochodu (pobierz)
 6. Szkic sytuacyjny do meldunku o wypadku samochodu (pobierz)
 7. Karta dekontaminacyjne osoby poszakodowanej (pobierz)
      
 • Strony www  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu puławskiego (pobierz)