Kierownictwo

 
Komendant Powiatowy PSP w Puławach
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Podhajny 
  • telefon – (0 81) 888 65 95
  • fax – (0 81) 888 65 96
 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach
bryg. mgr inż. Krzysztof Morawski
  • telefon – (0 81) 880-14-84