Ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu puławskiego

Autor zdjęć: mł. bryg. Monika Ryciak