BIP - Komenda Powiatowa PSP w Puławach

Karty podstawowe

Nazwa: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
Miejscowość: Puławy
Ulica:  Lubelska 51
Kod: 24-100
Telefon: 81 888-65-95
Fax: 81 888-65-96
E-mail: sekretariat@straz.pulawy.pl
Strona www: www.straz.pulawy.pl
NIP: 716-22-75-771
REGON: 431029375
Czas pracy: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30
   
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00.