"Strażak uczy ratować" - edycja 5

25 września w budynku Komendy Powiatowej PSP w Puławach już po raz piąty zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Uczestnikami warsztatów byli nauczycieli placówek oświatowych z powiatu puławskiego.

 

Łącznie w zajęciach wzięło udział 12 nauczycieli. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone zostały przez Powiatowego Koordynator Ratownictwa Medycznego.

 

Celem Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego.

 

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

 

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość praktycznego treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt jak również zapoznali się z zasadami postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuacji osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

 

Każdy z uczestników szkolenia na zakończenie otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Kolejna edycja warsztatów szkoleniowych w ramach Kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” w Puławach odbędzie się w listopadzie 2018 r.

GALERIA