Przejście na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy JRG

31 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach był dniem uroczystym, wyjątkowość tego dnia polegała na tym, że ze służbą w PSP żegnał się mł. bryg. Edmund Gierczak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.  W uroczystości pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej udział wziął Komendant Powiatowy PSP w Puławach, funkcjonariusze i pracownicy tutejszej komendy. mł. bryg. Edmund Gierczak dał się poznać jako strażak wzorowo wywiązujący się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych. Niejednokrotnie nagradzany i wyróżniany za nienagannie pełnioną służbę.

Jeszcze raz dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy wszystkiego najlepszego.

Koleżanki i koledzy
z Komendy Powiatowej PSP w Puławach.

GALERIA