Bezpieczne lodowisko

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach realizując zadania w zakresie prewencji społecznej oraz mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym, inicjuje akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk. Sztuczne lodowiska będą bezpieczną formą mobilizującą dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego zachęcamy do tworzenia bezpiecznych lodowisk na terenie powiatu. Komenda ze swej strony gwarantuje pomoc przy tworzeniu takich lodowisk.

W tym celu należy spełnić następujące założenia:

  1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, park, ogródek jordanowski, osiedle itp.,
  2. Komenda Powiatowa PSP w Puławach udziela wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zwanym dalej Zgłaszającym. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela na wylanie lodowiska. Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Komendy Powiatowej PSP w Puławach.
  3. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.
  4. W pomocy przygotowania lodowiska udział bierze puławska jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  5. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.