22-12-2018 r. Wizytacja Zastępcy Komendanta Głównego st. bryg. Tadeusza Jopka w KP PSP Puławy.

złożenie meldunku przez d-cę JRG mł. bryg. Edmund Gierczak

W dniu 22 grudnia 2018r. Komendę Państwowej Straży Pożanej w Puławach wizytował Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek. Podczas takiego  spotkania nie mogło obyć się bez tradycyjnego połamania się opłatkiem z kadrą kierowniczą oraz zmianą pełniącą służbę w tym dniu. Z-cy Komendanta Głównego towarzyszył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski.

GALERIA: https://www.straz.pulawy.pl/galeria/galeria-wydarzenia-i-imprezy/22-12-2...