Aktualności

Obublikowano: 2018.05.18
Drodzy Druhowie Strażacy!          Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku odbędziemy naszą tradycyjną pielgrzymkę do Tronu Pani Kębelskiej. Podczas tego ważnego wydarzenia dla naszej społeczności, będziemy za Jej pośrednictwem przedstawiali Bogu, nasze wielkie i małe sprawy, troski,...
Obublikowano: 2018.05.04
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka
Obublikowano: 2018.05.04
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z okazji Dnia Strażaka.
Obublikowano: 2018.05.04
Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. FILM Z ŻYCZENIAMI

Strony