Aktualności

Obublikowano: 2019.03.18
W dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży...
Obublikowano: 2019.03.14
W dniu 13 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ul. Lubelskiej 51, odbyła się narada roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
Obublikowano: 2019.03.14
9 marca 2019 roku zmarł st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Rodzoch, Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Lublinie oraz długoletni Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Lublinie. Z głębokim żalem informujemy, że 9 marca 2019 roku zmarł st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Rodzoch,...
Obublikowano: 2019.03.13
Moi drodzy korzystając z uprzejmości Pana Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, który umożliwił mi dystrybucję tej wiadomości, kieruję do Was prośbę o pomoc Ewie – córce mojego przyjaciela z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Warszawie.
Obublikowano: 2019.03.06
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym - dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Słuchacze systemu...

Strony