Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 888 65 95.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno – kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Telefon kontaktowy (81) 888 65 95 lub (81) 880 14 89.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:  imię i nazwisko wnoszącego oraz  dokładny adres do korespondencji.