VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę Częstochowa, 26 kwietnia 2020 rok

Ramowy program

VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę 26 kwietnia 2020 roku

Projekt oprawy muzycznej

 Błonia Jasnogórskie

 • do godz. 10:15
 • zajęcie miejsc przez Orkiestry OSP
 • zajęcie miejsc przez członków Zespołów Artystycznych OSP na Wałach
 • 10:30
 • Koncert Orkiestr i Zespołów Artystycznych OSP – część I
  • Wysoka Katedra Siegfried Rundel – orkiestry (bez zmian)
  • Romanza Chopin, arr. Hans Hartwig – orkiestry (bez zmian)
  • Królowej Anielskiej W. Janiszewski – 3 zwrotki – orkiestry + zespoły(każda fermata (w 2 takcie, w C – literze w 4 takcie
   i w ostatnim takcie) grana będzie jako półnuta)
  • Barka J. Kwiatkowski – 2 zwrotki – orkiestry + zespoły (bez zmian)
 • 11:00 – Orkiestry rozpoczynają „Marsz Strażaków”
  • uczestnicy kolumny zajmują miejsca według uzgodnień
  • w tym czasie delegacje MDP składają kwiaty:
 • pod Figurą Matki Bożej na Błoniach
 • pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Wałach
 • pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Błoniach
 • 11:15
 • Orkiestry i Zespoły Wokalne prezentują krótki Koncert – część II
  • Czarna Madonno W. Janiszewski – 2 zwrotki – orkiestry
   + zespoły
  • Gwiazdo śliczna, wspaniała W. Janiszewski – 4 zwrotki – orkiestry + zespoły
  • Subito Santo G. Duchnowski, sł. bp Józef Zawitkowski
  • Soli Dei – Jedynemu Bogu (ku czci Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • Jestem Strażakiem – Pieśń Pielgrzymujących Strażaków
 • Przygotowanie do Mszy Świętej
 • 12:00 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI STRAŻAKÓW
  • Dzwony + Hejnał z Wieży Jasnogórskiej
  • Sygnał Straży Pożarnych Bolesław Szulia – trębacze
   z Wieży Jasnogórskiej
 • Gaude Mater Polonia T. Senecki – orkiestry + zespoły
 • Polski Hymn Narodowy A. Wiśniewski – 4 zwrotki
  – orkiestry +zespoły
 • Rycerze Floriana Hymn Związku OSP RP muz. B. Szulia
  – orkiestry + zespoły
 • Z dawna Polski Tyś Królową W. Janiszewski
  – 1 zwrotka – orkiestry + zespoły
 • My chcemy Boga W. Janiszewski– 1 zwrotka (+refren)
  – orkiestry + zespoły
 • Po górach, dolinach W. Janiszewski – 3 zwrotki
  – orkiestry + zespoły
 • Intrada W. Janiszewski
 • Bądźże pozdrowiona W. Janiszewski – 3 zwrotki
  – orkiestry + zespoły
 • Modlitwa o pokój N. Blacha, opr. W. Janiszewski
  – Kameralny Chór Mieszany „CANTUS” + zespoły
 • U drzwi Twoich W. Janiszewski – 8 zwrotek – orkiestry
  + zespoły
 • Ciebie Boga wysławiamy W. Janiszewski – 14 zwrotek
  – orkiestry + zespoły
 • Boże coś Polskę W. Janiszewski – 2 zwrotki – orkiestry
  + zespoły
 • Po zakończeniu Mszy Świętej orkiestry grają Marsz Strażaków
  na wyprowadzenie sztandarów i kompanii
 • Złożenie kwiatów pod Tablicą Smoleńską
  • Następnie do czasu rozejścia się pielgrzymów orkiestry grają marsze
 • Pieśń IV Szwadronu (Przybyli Ułani) – zespoły
  + orkiestry (6 zwrotek. Wstęp 2 takty w metrum 4/4 od 3 taktu metrum 2/4, za 6 zwrotką na zakończenie, gdzie metrum jest 4/4)
 • Jak to na wojence ładnie – zespoły + orkiestry (tonacja
  B-dur) (8 zwrotek, 7 powtórek z 1 volty, za 8 razem na drugą voltę
  i zakończenie fermatą na rękę)
 • Piechota – zespoły + orkiestry (3 zwrotki, wykonujemy do 22 taktu i powtórka od początku utworu. Za 3 zwrotką kończymy w 22 trakcie na 3 miarę – na rękę) następnie – z grą – opuszczają Błonia Jasnogórskie