Nowe systemy DSP dla OSP z powiatu puławskiego dzięki współpracy z Zakładami Azotowymi Puławy w ramach akcji “Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo.”

WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA  Grupa Azoty PUŁAWY podpisaniem listu intencyjnego inicjuje kolejną edycję programu „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo”. Dzięki zaangażowaniu Spółki, 28 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu puławskiego zostanie wyposażonych w zintegrowany system alarmowania i ochrony ...

Wręczenie promes w ramach dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu puławskiego na zadanie publiczne: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

30 września 2019 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się spotkanie druhów OSP z terenu powiatu puławskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrem Tułajewem, który wręczył druhom ochotnikom ...

Druga tura dofinansowania dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne jeszcze raz mogą wnioskować o środki, które pozwolą im m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Z puli 82 mln zł, które rząd przeznaczył na ten ...

Skip to content